Hem

 

Sidan håller på att uppdateras.

Affärsjuridik;

 

Avtal.

 

Kompanjonsavtal.

 

Bildande av firma.

 

Försäkringsfrågor.

 

Tvistiga överenskommelser.

 

 

 

 

 

 

 

Myndigheter;

 

Skriftväxling - olika överklaganden ex.vis: bestridanden av oriktiga krav.

 

Företrädare för klienten i de flesta frågor.

 

Tolkning av lagar och regelverk.

 

Inlagor till TR, HR och förvaltningsdomstol.

 

Migrationsärenden.